Terapia

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dzięki terapii zajęciowej i innym formom rehabilitacji rozwijamy u wychowanków:

- umiejętność życia codziennego,

- zaradność osobistą,

- sprawność psychofizyczną,

- umiejętności zawodowe

- zainteresowania,

- aktywność,

- samodzielność.

 

Swoim wychowankom zapewniamy opiekę terapeutyczną medyczną, psychologiczną i socjalną. Organizujemy zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, imprezy integracyjne i kulturalne. Stwarzamy możliwość:

 

- wyjść do kina, teatru,

- udziału w plenerach malarsko-fotograficznych,

- wyjazdów rekreacyjno -rehabilitacyjnych,

- udziału w treningach i zawodach sportowych,

- działania w zespołach muzyczno-teatralnych,

- integracji społecznej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49