Aktualności i Kronika

wydawka startCaritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

wydawka plakat

Caritas Archidiecezji Katowickiej będzie realizował wydawanie żywności oraz działania dodatkowe w następujących OPL:
1. Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89
2. Parafia św. Szczepana w Katowicach, ul. ks. Markiefki 89
3. Parafia MB Różańcowej w Katowicach, ul. Zadole 36
4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Graniczna 26
5. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka w Katowicach, ul. Dębowa 23
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek bł. Karolina w Lędzinach, ul. Lędzińska 6
8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. św. Jadwigi 4
9. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, ul. Kolejowa 10
10. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek NSJ w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 103
11. Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30
12. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka w Rudzie Śląskiej, ul. Wita Stwosza 1
13. Parafia św. Barbary w Rybniku, ul. Lompy 18
14. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w Siemianowicach Śląskich, ul. Lipowa 6
15. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach, ul. Panewnicka 76
16. Stowarzyszenie Ecce Homo w Żorach, ul. Jodłowa 12
17. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach, ul. Sienkiewicza 23
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24
19. Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, ul. Księdza Jana Ficka 7
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38
21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1

Poniżej prezentujemy harmonogram odbywania się działań dodatkowych w POPŻ w Caritas Archidiecezji Katowickiej. Jednocześnie informujemy, iż terminy oraz tematy mogą ulec zmianie.
Zaplanowane działania w miesiącu październiku 2017 to:
-
30.10.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
-
31.10.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”.

Zaplanowane działania w miesiącu listopadzie 2017 to:
06.11.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
08.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
09.11.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
13.11.2017 – CAK Ośrodek św. Jacka, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
14.11.2017 – Parafia Wniebowzięcia NMP w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
17.11.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
20.11.2017 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
21.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
22.11.2017 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
24.11.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia” (Zajęcia przeniesione na inny termin)
27.11.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
28.11.2017 – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
30.11.2017 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”.

Zaplanowane działania w miesiącu grudniu 2017 to:
01.12.2017 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
05.12.2017 – Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
08.12.2017 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
11.12.2017 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
14.12.2017 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
15.12.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
18.12.2017 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”

Zaplanowane działania w miesiącu styczniu 2018 to:
03.01.2018 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
04.01.2018 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
05.01.2018 – Parafia MB Różańcowej w Katowicach – Zadolu, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
08.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
09.01.2018 – Parafia św. Barbary w Rybniku, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
11.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
15.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
16.01.2018 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
18.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
19.01.2018 – Parafia św. Szczepana w Katowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
22.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
24.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
26.01.2018 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
29.01.2018 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
30.01.2018 – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jaskółka, Edukacja ekonomiczna, „[Temat w opracowaniu]”

Zaplanowane działania w miesiącu lutym 2018 to:
01.02.2018 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
12.02.2018 – Parafia MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
13.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
15.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
16.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
19.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
20.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
22.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
23.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”
26.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), Dietetyka, „Śniadanie podstawą dobrego samopoczucia”
27.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Kulinarne, „[Temat w opracowaniu]”
28.02.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Kulinarne, „Nie wyrzucaj – wykorzystaj. Nauka przygotowywania obiadu”

Zaplanowane działania w miesiącu marcu 2018 to:
02.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Ożegów), Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
05.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
07.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Nowy Bytom), „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
09.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Czarny Las), „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
12.03.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
13.03.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „PRZYSTAŃ”, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
14.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Kulinarne, „[Temat w opracowaniu]”
16.03.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
19.03.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Kulinarne, „[Temat w opracowaniu]”
22.03.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „PRZYSTAŃ”, Kulinarne, „[Temat w opracowaniu]”
23.03.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
26.03.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
27.03.2018 – CAK Ośrodek św. Elżbieta (świetlica Wirek), Edukacja ekonomiczna, „[Temat w opracowaniu]”

Zaplanowane działania w miesiącu kwietniu 2018 to:
03.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
05.04.2018 – Parafia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
10.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Kulinarne, „[Temat w opracowaniu]”
10.04.2018 – Stowarzyszenie Ecce Homo, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
12.04.2018 – CAK Ośrodek MB Różańcowa, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
13.04.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Kulinarne, „[Temat w opracowaniu]”
16.04.2018 – Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „PRZYSTAŃ”, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Dietetyka, „[Temat w opracowaniu]”
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Kulinarne, „[Temat w opracowaniu]”
17.04.2018 – CAK Ośrodek bł. Karolina, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”
18.04.2018 – Parafia MB Szkaplerznej w Imielinie, Edukacja ekonomiczna, „Chcieć to móc, czyli jak zaoszczędzić przy planowaniu i robieniu zakupów”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49